Sıkça Sorulan Sorular

 • Bağlama Yapımı Kaç Aşamalıdır

   BAĞLAMA YAPIM AŞAMALARI

   6.1. Kalıbın Şeklinin Çizilmesi

   Gerekli ölçüler alındıktan sonra, yapılacak olan bağlama çeşidine göre kalıbın şekli 1/1
   oranında çizilir (Ek 1).

   6.2. Kalıbın Hazırlanması

   Bağlama kalıbı, bağlama yapraklarının üzerinde bükülerek, bağlama gövde formunun verilmesine yarayan araçtır. Kalıp yapımında kullanılacak ağaç ne çok sert, ne de çok yumuşak ağaçlardan hazırlanmalıdır.

   Kalıp yapımına başlamadan önce yapılacak bağlama gövdesinin 1/1 oranında üç görünüşü çizilmelidir. Çizilen resimde, yapılacak bağlama kalıbının bütün parçalarının çizilmesi gereklidir.

   Çizilen kalıpta bazı parçalar büyük olacağından bu parçalar iki parça şeklinde de yapılabilir. Kalıp parçaları, her iki yüzü de temizlenmiş parçaların üzerine karbon kağıdı yardımıyla çizilir. Bu çizilen parçalar şerit testere makinesinde kabaca kesilir.

   Kesilen parçalar, dikey freze makinesinde, silindir zımpara vasıtasıyla, parçaların dış ve iç kısmı temizlenerek net ölçülerine getirilir. Boy yönlerindeki fazlalıklar da şerit testere veya baş kesme makinesinde kesilebilir.

   Kalıbın montajında ise çeşitli birleştirme şekilleri uygulanır. Bu uygulama şekilleri; kavelalı, yabancı çıtalı, kırlangıç kuyruğu birleştirme vb gibi konstrüksiyonlardır.

   6.3. Tutkalın Hazırlanması

   Yaprakların yapıştırılmasında, piyasada boncuk tutkalı olarak anılan güliten tutkal1arı kullanılır. Tutkalı hazırlarken direkt ısıtma yapılmamalıdır.

   Bu tutkal ısı ile eritilerek kullanılır. Bunun için, işin yapımında kullanılacak tutkal metal bir kabın içine konur. Bu metal kap içerisinde su olan başka bir kaba yerleştirilir. Tutkal kabının diğer kabın tabanına değmemesine dikkat edilmelidir. İçi su dolu kaba ısı verilerek boncuk tutkalının erimesi sağlanır. Verilen ısı ne çok yüksek ne de çok düşük olmalıdır. Verilen ısı düşük olursa tutkal tam erimez ve yapıştırılacak yüzeyi tam olarak yapıştırmaz. Eğer ısı fazla olursa tutkal köpüklenir ve yapışma özelliğini kaybeder.

   6.4. Gövdenin Yapımı

   Gövdenin yapımı için ilk önce yaprakların hazırlanması gereklidir. Bu yapraklar 3-4 cm genişliğinde, kalınlıkları 3-4 mm ve boyları yapılacak olan bağlama çeşidine göre değişen parçalardır.

   Gövdenin montajına başlamadan önce kalıba, sap takozu ve dip takozu monte edilmelidir. Sap takozunun montajı vida ile, dip takozunun montajı ise çivi veya cıvata ile yapılabilir.

   Hazırlanan yaprakların ön kısmından ve arka kısmından planya veya el planyasında geçilerek sivri hale getirilir. Sivri hale getirilen yapraklar ısıtılır veya su ile ıslatılır. Isıtılan veya su ile ıslatılan parçalar, bir ütü yardımıyla bükülerek kalıp formunu alması sağlanır.

   6.5. Kapağın montajı

   Gövdenin ön yüzünü kapatacak olan kapak tek parça veya yanaklı olarak hazırlanabilir. Kapak, gövde genişliğinden ve gövde boyundan 5-10 mm kadar büyük hazırlanmalıdır.

   Gövdenin ön tarafına tutkal sürülür. Kapak kapatılır ve ince olarak kesilmiş araba iç lastiği yardımıyla gerdirilerek yapıştırılır.

   Tutkal kuruduktan sonra kapağın fazlalıkları rende veya zımpara makinesi ile temizlenir.

   6.6. Sapın montajı

   Birleştirilecek olan sap V şeklinde 6-8 cm kadar sivriltilir. Yine aynı şekilde sap takozu V şeklinde ve aynı ölçüde oyulur. Sapın kapağa gelen sivri ucu kapak kalınlığında ve kapak çıkıntısı kadar şerit testere makinesinde alınır. Sap, sap takozuna tutkal vasıtasıyla monte edilir.

   Sapın montajında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, sapın gövdeden 2-3 cm kadar eğimli olarak monte edilmesidir. Eğimli yapılmasının amacı, tellerin sapla paralel olmasını sağlamaktır.

   6.7. Burguluğun Montajı

   Burguluk isteğe göre sapla beraber tek parça veya saptan ayrı olarak hazırlanır. Burguluk, sapa göre 200-30° açılı olarak bağlanır.

   Burguluk sapla beraber tek parça halinde hazırlanmak istenirse, sap için hazırlanan parçanın derinliği 4-4,5 cm kadar hazırlanmalıdır. Bu işlem, sap için ayrılan kısmın ayrı, burguluk için ayrılan kısmın ayrı olarak işlenmesiyle gerçekleşir.

   Burguluk eğer saptan ayrı olarak monte edilmek istenirse, sapın gövdeye bağlanması gibi sap ve burguluk V şeklinde ve eğimli olarak kesilerek monte edilir.

   Burguluk, yapılan bağlamanın çeşidine göre, sap bağlantısından itibaren, sona doğru genişliğinden ve derinliğinden daralan bir şekilde hazırlanır.

   6.8. Burgu Deliklerinin Açılması

   Burgu delikleri, 7 mm çapındaki matkap uçlarıyla delinir. Öndeki burgu delikleri, üst eşikten itibaren, ilk delik 4,5 cm, diğer delikler ise 4’er cm aralıklarla delinir. Yandaki delikler ise öndeki deliklerin tam ortasına gelecek şekilde delinir.

   6.9. Üst Eşiğin Hazırlanması ve Montajı

   Üst eşik şimşir, abanoz, gül gibi sert ağaçlardan, kalınlığı 1,5-2 mm, genişliği sap genişliği ve yüksekliği 5-6 mm kadar yapılır.

   Montajında ise 2-3 mm’lik kısmı sapın dışında kalacak şekilde, geri kalan kısmı ise sapın içinde kalacak ve sapın en üst noktasına gelecek şekilde tutkalla yapıştırılarak monte edilir.

   6.10. Alt Eşiğin Hazırlanması ve Montajı

   Alt eşik, üst eşik gibi sert ağaçlardan hazırlanır. Kalınlığı 3-4 mm, genişliği sap genişliğinden 1-1,5 cm kadar fazla, yüksekliği ise 5-6 mm kadar yapılır.

   Alt eşik, gövdenin alt kısmından, gövde boyunun 1/5’i oranında konulmalıdır. Alt eşiğin montajında kesinlikle tutkal kullanılmamalıdır.

   6.11. Dipliğin Hazırlanması ve Montajı

   Diplik, şimşir, abanoz, gül gibi sert ağaçlardan hazırlanır. Kalınlığı 7-8 mm, genişliği alt eşik kadar, derinliği ise 2,5-3 cm kadar hazırlanır.

   Diplik, alt ve üst eşiklerle aynı doğrultuda olmalıdır. Gövdenin yüzünden veya oyularak dip takozuna monte edilir.

   6.12. Burguların Hazırlanması ve Montajı

   Burgular, bir kısmı silindirik şekilde, diğer kısmı ise rahat tutulup telleri gerdirmek için
   yassı şekilde hazırlanır. Bunun yanında piyasada hazır olarak da bulunmaktadır.

   Burguların yapımında dikkat edilecek en önemli nokta ise silindirik kısmının alttan 7 mm çapından üste doğru burgunun delik içerisinde sıkışması için 8 mm çapına kadar genişletilmelidir. Sıkışan burgular tellerin devamlı gergin durumda kalmalarını sağlayacaktır.

   Burguların üzerindeki delikler ise 1,3 mm çapındaki matkap uçlarıyla delinir.

   6.13. Perdelerin Montajı

   Perde aralarının oranları, yapılacak bağlamanın çeşidine göre Tablo 6.1’de belirtilmiştir. Perdelerin bağlanması balıkçı düğümü denilen bir teknikle yapılır.

   6.14. Tellerin Takılması

   Perdeler, diplikten bükülerek geçirilir. Sonra alt eşik ve üst eşik üzerinde bulunan küçük yarıklardan yararlanılarak burgu deliklerini 1-2 cm geçecek şekilde geçirilir. Burgular, burgu deliklerinden geçirilerek tellerin gerdirilmesi için çevrilir.

Baglama.be

Bir enstrumanda zaman içerisinde oluşabilecek teknik sorunların çözümünü sadece verilmiş bir "söz" olmaktan öte yazılı hale getirerek " Garanti Belgesi"ne dönüştürüyoruz.. Bu da baglama.be nin CİDDİYETİdir..

X

Bayilik Başvuru Formu